אביבה ישראלי

07.06.1966
מלכת היופי לשנת 1966
אביבה ישראלי
צילום : "סמי בן גד"