יפה שריר

14.06.1966
נערת ישראל לשנת 1966
יפה שריר
צילום : "סמי בן גד"