אביבה ישראלי

21.06.1966
מלכת היופי בבגד ים של גוטקס
אביבה ישראלי
צילום : "סמי בן גד"