סגולה גוהר

28.06.1966
מלכת החן
סגולה גוהר
צילום : "סמי בן גד"