רינה גנור

12.07.1966
שחקנית
רינה גנור
צילום : "ברונו ברנדר"