אביבה ישראלי

19.07.1966
מלכת היופי לשנת 1966
אביבה ישראלי
צילום : "סמי בן גד"