תרז שלום

26.07.1966
דוגמנית
תרז שלום
צילום : "סמי בן גד"