יפה הרפז

16.08.1966
דוגמנית
יפה הרפז
צילום : "סמי בן גד"