נירה ירון

23.08.1966
דוגמנית
נירה ירון
צילום : "סמי בן גד"