אהובה צמרת

30.08.1966
סגנית נערת ישראל
אהובה צמרת
צילום : "סמי בן גד"