רבקה מידת

06.09.1966
דוגמנית
רבקה מידת
צילום : "לא ידוע"