אביבה ישראלי

13.09.1966
מלכת היופי לשנת 1966
אביבה ישראלי
צילום : "לא ידוע"