שושנה בר כהן

27.09.1966
דוגמנית
שושנה בר כהן
צילום : "סמי בן גד"