עירית רזולי

11.10.1966
דוגמנית
עירית רזולי
צילום : "סמי בן גד"