קרין קינן

18.10.1966
דוגמנית
קרין קינן
צילום : "סמי בן גד"