פרנסס מגנס

13.03.1949
דמות השבוע: פרנסס מגנס, כנרת המופיעה גם בישראל. בצילום בראש העמוד: עולות חדשות "מגלות תימן לדרור הארץ"
פרנסס מגנס
צילום : "לא ידוע"