סגולה גוהר

01.11.1966
מלכת החן לשנת 1966
סגולה גוהר
צילום : "לא ידוע"