סגולה גוהר

08.11.1966
סגנית מלכת החן לשנת 1966
סגולה גוהר
צילום : "לא ידוע"