ורדה וי

15.11.1966
דוגמנית
ורדה וי
צילום : "סמי בן גד"