חיה ארד

22.11.1966
דוגמנית
חיה ארד
צילום : "לא ידוע"