ריטה פאריה

29.11.1966
מיס הודו שנבחרה למיס עולם, וסגניתה מיס יוון
ריטה פאריה
צילום : "לא ידוע"