מריה דורניה, לאה מור ורבקה מידת

20.12.1966
מלכת היופי של אירופה עם הנציגות הישראליות בתחרות מלכת היופי של הים התיכון
מריה דורניה, לאה מור ורבקה מידת
צילום : "חיים פין"