פקיטה טורז

10.01.1967
מלכת הים התיכון
פקיטה טורז
צילום : "לא ידוע"