מישל בוק

17.01.1967
סגנית מלכת הים התיכון
מישל בוק
צילום : "לא ידוע"