קטיה בלפול

24.01.1967
סגנית שניה של מלכת הים התיכון
קטיה בלפול
צילום : "סמי בן גד"