מריה דורנט

31.01.1967
מיס אירופה
מריה דורנט
צילום : "סמי בן גד"