גילה אלמגור

14.02.1967
בשער לכבוד הסרט של אפרים קישון "ארבינקא", שם גילמה את רותי
גילה אלמגור
צילום : "לא ידוע"