דוגמנית

28.02.1967
דוגמנית
דוגמנית
צילום : "לא ידוע"