לאה מור

07.03.1967
מלכת הים התיכון
לאה מור
צילום : "סמי בן גד"