מניה שוחט

27.03.1949
דמות השבוע: מניה שוחט, ממייסדות כפר גלעדי ותל חי, מהחברות הראשונות בהגנה, "ועד היום קשורה היא בכל מפעל בעל מעוף". בצילום בראש העמוד: "סוף סוף מותר לנו לשמוח בפורים"
מניה שוחט
צילום : "לא ידוע"