אסתר קורן

14.03.1967
דוגמנית
אסתר קורן
צילום : "סמי בן גד"