יפה שריר

04.04.1967
נערת ישראל לשנת 1967
יפה שריר
צילום : "סמי בן גד"