מרים ציון

30.04.1967
דוגמנית
מרים ציון
צילום : "סמי בן גד"