יפה שריר

09.05.1967
נערת ישראל, לאחר שקטפה תואר נוסף: סגנית מלכת היופי הבין-לאומית
יפה שריר
צילום : "לא ידוע"