ג'רלדין היל

23.05.1967
דוגמנית
ג'רלדין היל
צילום : "סידני פיזן"