קרול קריסטופר

30.05.1967
דוגמנית
קרול קריסטופר
צילום : "סידני פיזן"