בתיה כבירי

04.07.1967
מלכת היופי לשנת 1967 ברגע ההכתרה עם ראש עיריית ירושלים טדי קולק
בתיה כבירי
צילום : "לא ידוע"