בתיה כבירי

11.07.1967
מלכת היופי לשנת 1967
בתיה כבירי
צילום : "לא ידוע"