בתיה כבירי, דליה רגב ודניאלה הוד

18.07.1967
מלכת היופי והסגניות שלה
בתיה כבירי, דליה רגב ודניאלה הוד
צילום : "לא ידוע"