בתיה כבירי

25.07.1967
מלכת היופי לאחר שקטפה תואר נוסף - סגנית מיס תבל
בתיה כבירי
צילום : "סמי בן גד"