בתיה כבירי

15.08.1967
מלכת היופי לשנת 1967
בתיה כבירי
צילום : "סמי בן גד"