דליה רגב

22.08.1967
נערת ישראל
דליה רגב
צילום : "סמי בן גד"