דניאלה הוד

29.08.1967
מלכת החן
דניאלה הוד
צילום : "סמי בן גד"