ריקי קריצמכר

19.09.1967
דוגמנית
ריקי קריצמכר
צילום : "סמי בן גד"