עדה פאר

26.09.1967
דוגמנית
עדה פאר
צילום : "סמי בן גד"