שושנה בר כהן

10.10.1967
דוגמנית
שושנה בר כהן
צילום : "סמי בן גד"