אביבה יואב

17.10.1967
דוגמנית
אביבה יואב
צילום : "סמי בן גד"