זיוה גונשור

24.10.1967
דוגמנית
זיוה גונשור
צילום : "סמי בן גד"