בידי לנפרד

31.10.1967
דוגמנית
בידי לנפרד
צילום : "סידני פיזן"