דליה רגב

14.11.1967
נערת ישראל עולה למטוס לייצג אותנו בתחרות מיס עולם
דליה רגב
צילום : "לא ידוע"